coaching

Coaching

Coaching is een proces dat mensen verder helpt in de ontwikkeling van de persoon, een team of een organisatie doordat zij worden ondersteund in:

  • Het onderzoeken van hun huidige situatie
  • Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden
  • Het stellen van doelen
  • Het nemen van actie om deze doelen te bereiken
  • Het wegnemen van weerstand

De coach kijkt altijd wat de coachee of, in teamcoaching de groep ervan weerhoudt de gestelde doelen te realiseren. Er zijn drie niveaus weerstand te onderscheiden:

  1. Weerstand die in de mens zelf verborgen zit. Dit zijn de –vaak onbewuste – gedachten die mensen ervan weerhouden om zaken daadwerkelijk aan te pakken.
  2. Weerstand die kan ontstaan in de interactie met anderen.
  3. Weerstand die ontstaat door de cultuur een groep, organisatie, land, etc.

Coaching kan op verschillende manieren: samen kijken we wat het beste bij u past.

Waarvoor kunt u mij vragen?

Coaching | Individuele coaching

Individuele coaching is gericht op het verkrijgen van zelfkennis in het algemeen en op het verkrijgen van inzicht in eigen doen en laten in het bijzonder; met als doel (beter) leren omgaan met levens- en zingevingsvraagstukken en (onverwachte) praktische vraagstukken. Het coachen van iemand bij het maken van realistische persoonlijke keuzen en het zetten van effectieve stappen om de daaruit voortkomende doelen te bereiken.

Coaching | Teamcoaching

Teamcoaching is ervoor bedoeld om teamleden te helpen op een effectievere en plezierige manier met elkaar te communiceren en samen te werken op relatie en inhoud binnen het kader van de organisatie en de daaraan verbonden doelstellingen en verwachtingen.

Coaching | Organisatie coaching

Bij organisatiecoaching kijk je naar de organisatie als geheel. Je richt je daarbij niet alleen op zichtbare processen binnen de organisatie, maar ook op de wisselwerking tussen de bovenstroom en de onderstroom binnen de organisatie. Daartoe sluit je aan bij hoe verschillende groepjes (‘communities’) binnen de organisatie betekenis geven aan wat er in de organisatie gebeurt of zou moeten gebeuren: binnen de directie, binnen de afdelingen, maar ook tussen afdelingen. Wat zijn de beweegredenen van mensen om te doen wat zij doen, wat is de winst ervan, wat is het –mogelijk vastzettend- patroon dat erdoor ontstaat in het grotere geheel?

Coaching | Business coaching

Een businesscoach coacht u tot verbetering van uw onderneming door u te begeleiden en te ondersteunen. Hij helpt u bij het structureren en leiden van uw organisatie en bij het optimaliseren van uw processen. De businesscoach zorgt ervoor dat u zich helemaal kunt richten op uw bedrijf. De coach helpt u tijd en energie te vinden voor de essentiële veranderingen en innovatie én tijd en zin over te houden voor de broodnodige ontspanning. Maar hij is bovenal de vertrouwenspersoon en mentor die u helpt uw dromen waar te maken. De businesscoach kan met zijn jarenlange ervaring waardevolle inzichten bieden en u helpen om zowel korte- als lange- termijn doelstellingen en strategieën te ontwikkelen. Daarbij ziet hij mogelijkheden voor ontwikkeling of verbetering van uw onderneming die u mogelijk nog niet had opgemerkt.

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching is een vorm van individuele coaching die is gericht op outplacement, re-integratie of heroriëntatie qua werk en functie. Door middel vanLoopbaan coaching krijg je helder waar je goed in bent, wat je doelen zijn en hoe je deze gaat behalen.

Voor meer informatie of voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt contact met mij opnemen via: info@bertjaspers.nl of 06-518 64 158