home

Interim-management

U bent op zoek naar een interim-manager die problemen op een menselijke manier oplost? Een echte duizendpoot, die al veel zaken tot een goed einde heeft gebracht? Een manager die ervaring heeft met groepsdynamiek en die begrijpt hoe gedragsverandering tot stand komt. Ook als zaken intern gevoelig liggen, bedrijfsprocessen geoptimaliseerd moeten worden of als er een reorganisatie met een personeelsreductie moeten worden uitgevoerd?

In een persoonlijk gesprek, onderzoek ik graag of uw wensen en mijn mogelijkheden op elkaar aansluiten.

Waarvoor kunt mij bijvoorbeeld vragen?

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

  • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden
  • de huidige manager langdurig ziek is
  • de huidige manager op zwangerschapsverlof is
  • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld

Reorganisatie of herstel omdat:

  • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden
  • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd

Enkele specifieke voorbeelden waarbij u zeker mijn expertise zou kunnen vragen:

  • Crisis- en verandermanagement bij reorganisaties, conflicten, vastgelopen processen
  • Managing, coaching van leidinggevend kader
  • Begeleiding bij interne of externe verzelfstandiging

Een casus

Gemaakte plannen komen niet tot uitvoering, leidinggevenden durven niet maar doen wel stoer, nog maar 10% van de startgesprekken is gevoerd terwijl het toch oktober is, de deelnemers aan een gedegen Management Development traject dat vorig jaar is afgerond passen niets toe in de praktijk en stellen ook geen hulpvragen. Iedereen is weer overgegaan tot de orde van de dag; er is niet geleerd. In deze situaties heb ik betrokkenen begeleid om weer de verantwoordelijkheid te nemen in hun rol.